Medicintekniska produkter som uppfyller höga krav

17 mars 2022
william eriksson

editorial

Produkter som används i medicinskt syfte kan kort och gott kallas för medicintekniska produkter. Det innefattar många olika produkter inom hälso- och sjukvård. Det kan vara sjukhussängar, skalpeller, röntgenmaskiner, rollatorer och pacemakers. Också mindre produkter som kanyler, munskydd och plåster räknas hit, alltså sådant som vi sällan tänker på och som är mer naturligt i vår vardag.

 

Godkända inom EU

De som köper in produkter av den här typen är exempelvis sjukhus, äldreboenden och tandläkarmottagningar. Gemensamt för dessa ställen är att de sysslar med hälso- och sjukvård. Allt som produceras och säljs vidare måste godkännas på högre nivå för att säkra en viss kvalité. Det skulle vara väldigt allvarligt om kraven inte uppfylls och något brister i kvalité. En sprutnål som bryts av på mitten eller en kateter som läcker skulle inte vara så trevligt. 

Därför måste allting vara CE-märkt som en sorts kvalitetsstämpel, och som dessutom är giltig inom EU. Det ger en trygghet för konsumenten som behöver köpa produkten, och en trygghet för privatpersoner som någon gång behöver besöka ett sjukhus eller en tandläkare. Det är många lagar och regler som måste följas som vi som använder produkten inte tänker på, och som faktiskt är ganska bra trots att det kan låta besvärligt för tillverkaren.

 

medicintekniska produkter

 

Tillverkas inom samma regelverk som läkemedel

Men vad ska de medicintekniska produkterna egentligen hjälpa till med, och vad kan klassas som en sådan produkt? Det är en lite svårdragen gräns. De kan hjälpa till med en redan upptäckt sjukdom, eller att förebygga. De kan också försöka underlätta för ett funktionshinder eller lindra en skada. Läkemedel räknas dock inte hit eftersom det är en annan kategori och tillverkas av läkemedelsföretag.

För företag som behöver köpa in medicintekniska produkter finns det en producent i Stockholm med många års erfarenhet. Här kan man känna sig trygg med kvalitén på produkterna.

Fler nyheter