Medicintekniska produkter som uppfyller höga krav

Produkter som används i medicinskt syfte kan kort och gott kallas för medicintekniska produkter. Det innefattar många olika produkter inom hälso- och sjukvård. Det kan vara sjukhussängar, skalpeller, röntgenmaskiner, rollatorer och pacemakers. Också mindre produkter som kanyler, munskydd och plåster räknas hit, alltså sådant som vi sällan tänker på och som är mer naturligt i […]

Read More…