Skicka paket till USA

12 oktober 2017
Matilda Olsson
Skicka paket till USA

Alla paket som skickas utanför länder som är med i EU måste ha en tulldeklaration. Om du ska skicka paket till USA måste du ha med tulldokument, i tre olika exemplar. I vissa fall kan du behöva lämna in styrkande handlingar i samband med att du skickar dit paket. En styrkande handling är en handling som styrker att de uppgifter du skickar in vid tulldeklaration stämmer. Skulle Tullverket begära att du lämnar in dessa uppgifter måste du alltså ha dem i ordning så att du kan visa upp dem.

Har du lämnat din tulldeklaration i elektroniskt format så behöver du inte skicka med några styrkande handlingar. Däremot måste du alltid vara beredd på att kunna visa upp dem om det skulle krävas av personalen som arbetar i tullen. Om du har deklarerat i pappersform så ska de styrkande handlingarna också lämnas in i pappersform, tillsammans med dessa. 

Vad räknas då som en styrkande handling? Det är inte helt uppenbart vad det innebär om man inte har hört det förut. Men några exempel på vad en styrkande handling är kan vara följande. Till exempel en faktura, en värdedekalration för det som ska tullas, ett exportbevis, en räkning för frakten, en lista på vad allt i paketet innehåller, eller olika intyg eller tillstånd för import av varor.

Du som ska skicka eller ta emot varor från USA, alltså som ska importera eller exportera, har några saker att tänka på vad gäller styrkande handlingar. Till exempel så bör dessa styrkande handlingar sparas i hela fem år, ifall Tullverket skulle kräva att få granska dem. Då måste du kunna visa upp dem, därför är det mycket viktigt att tänka på att spara dem. De styrkande handlingarna bör sparas tillsammans med tulldeklarationen för att underlätta för dem som ska granska dem om det blir aktuellt.

Fler nyheter