Skicka paket till USA

Alla paket som skickas utanför länder som är med i EU måste ha en tulldeklaration. Om du ska skicka paket till USA måste du ha med tulldokument, i tre olika exemplar. I vissa fall kan du behöva lämna in styrkande handlingar i samband med att du skickar dit paket. En styrkande handling är en handling…

Continue Reading