Pumpar i Umeå

17 februari 2021
william eriksson

Fler verksamheter och företag än man tror använder pumpar i den dagliga produktionen och verksamheten. Pumpar används för en lång rad medier. Det handlar ofta om vätskor av olika typer och av olika viskositet. Vi talar om livsmedelsindustri och kemikalieindustri. 

Pumpar är också vanliga hjälpmedel vid gasanvändning och man har bruk för pumpar om verksamheten involverar lim, färg och tätningsmassa. Listan kan göras lång. Vi kan konstatera att pumpar i många fall är kritiska punkter för en rad företags verksamhet och produktion. Att det finns möjligheter att serva, reparera och i sista fall ersätta pumpar är alltså av största vikt.

Planering och pumpservice

I första hand ser man som företag naturligtvis till att inhandla passande pumpar av god kvalitet. Är pumpar nödvändiga för verksamheten är detta en långsiktig investering. Därefter ser man till att det finns en plan för regelbunden service. Att förlänga pumparnas livslängd gör livet enklare och säkrar produktionen.

Olika verksamheter har olika behov. För vissa fungerar det utmärkt med de olika tillverkarnas standardmodeller. Andra behöver kanske specialbygga pumpar för sin verksamhet. I samtliga fall måste insikten att ingen pump förblir hel i evighet sjunka in. Hur ser det ut den dagen pumpen blir pensionerad och vem blir ersättaren?

Vikten av en bra leverantör

När det är viktigt att ha fungerande pumpservice och pumpar behöver man den bästa leverantören. Ett gott samarbete förutsätter att företaget man anlitar har både resurser och kunnande. Naturligtvis ska leverantören finnas nära rent geografiskt. Det slutar inte heller där.

En bra leverantör av pumpar i Umeå har de rätta kunskaperna och den rätta inställningen. Erfarenhet behövs för att man ska kunna hjälpa er med behoven. Finns tillgång till servicetekniker och en bra lagerhållning på nya maskiner och reservdelar? Har leverantören den rätta utbildningen och kan hitta felen och reparera. Gratulerar, då har ni hittat rätt.

Fler nyheter