Viktig information om äktenskapsförord

08 januari 2023
Renate Degerth

editorial

Äktenskap är en förening av kärlek och partnerskap, men det är också en ekonomisk union. För att säkerställa ekonomisk trygghet och klarhet i äktenskapet kan äktenskapsförord vara en viktig juridisk åtgärd. I denna artikel kommer vi att utforska vad ett äktenskapsförord innebär och hur det kan hjälpa par att skydda sina ekonomiska intressen. Vi kommer att belysa vikten av att överväga ett äktenskapsförord och hur det kan skräddarsys efter varje äktenskaps unika behov och önskemål. 

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument där makar kan komma överens om att viss egendom ska vara enskild, det vill säga undantas från bodelning vid en eventuell separation. Standardregeln i svensk lag är att allt som äkta makar äger ingår i en gemensam bostad och lösöregods som ska delas lika om äktenskapet tar slut, men genom ett äktenskapsförord kan denna regel undantas efter makarnas önskemål.

Betydelse av äktenskapsförord

Äktenskapsförordet är av stor betydelse eftersom det säkerställer att varje parts egendom skyddas. Det tillåter båda parter att behålla full kontroll och ägande över sin personliga egendom och skyddar en mot den andra makens eventuella skulder. Detta är särskilt viktigt för de som har egna företag, stora mängder personlig egendom eller barn från tidigare äktenskap. I dessa situationer kan ett äktenskapsförord säkerställa att dessa tillgångar förblir hos partiet under en skilsmässa.

Äktenskapsförord

När ska man överväga att skriva äktenskapsförord?

Om någon av parterna äger en betydande mängd personlig egendom eller ett företag är det bäst att överväga att skriva ett äktenskapsförord. Att skriva ett äktenskapsförord kan också vara fördelaktigt ifall en part vill skydda sina tillgångar för framtida barn eller ifall en part har en stor mängd skuld.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

För att skriva ett äktenskapsförord krävs att båda parter är överens och det krävs att förordet skrivs ner. Båda makarna ska skriva under och det ska bevittnas av två personer. Det är också viktigt att notera att äktenskapsförordet först blir giltigt när det är registrerat hos Skatteverket. Det kan vara en komplicerad process som kan kräva juridisk expertis för att säkerställa att allt är korrekt och i enlighet med lagen. Avslutande notering: Att skriva ett äktenskapsförord kan verka komplicerat, men det behöver inte vara det. Hos Nordins Juristbyrå kan du få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord som passar din specifika situation. Med hjälp av deras stora erfarenhet och juridiska kunskap kan du få stöd i hela processen, från det första utkastet till den slutliga registreringen. Om du överväger att skriva ett äktenskapsförord, besök deras hemsida på nordinsjuristbyra.se för mer information.

Fler nyheter