Hur tillverkas stora glaspartier

25 januari 2023
Staffan Ehrlin

editorial

Hur tillverkas stora glaspartier?

Har du någonsin tittat på ett glasfönster eller ett takfönster med häpnad och undrat hur det har tillverkats? Dessa stora, eleganta glasbitar har kommit långt från sin blygsamma början. I dag har glastillverkning blivit en konstform med ny teknik som gör det möjligt för tillverkarna att skapa vackra glasrutor som är större än någonsin tidigare. Lär dig processen bakom skapandet av dessa konstverk och förundras över den uppfinningsrikedom som används av dagens hantverkare när vi tittar på hur stora glasskivor tillverkas.

Processen för att skapa stora glasskivor börjar med att smälta råmaterial. Glasmakare smälter samman kiseldioxid, soda och kalksten till en smält vätska som kallas ”glasskärvor”. Denna vätska hälls sedan genom valsar som plattar ut den till en platta av jämn tjocklek. Därefter skärs plåten till olika former och storlekar beroende på det önskade resultatet.

byggvagnar

Glödgning – en viktig process

För att glaset ska vara av hög kvalitet måste det sedan glödgas och härdas. Glödgning är en process som används för att minska spänningen i glaset medan härdning stärker det. Detta bidrar till att säkerställa att glaset klarar alla temperaturförändringar och förblir starkt och hållbart.

Nästaglaset beläggs med ett särskilt material som kallas laminering. Detta kan göras på två sätt: antingen genom att lägga ett tunt plastskikt mellan två glasskivor eller genom att använda ett lim för att binda ihop olika skikt. Denna extra beläggning hjälper till att skydda glaset från repor, vattenskador och andra miljöfaktorer.

Slutligen är det dags för lagerförvaring och då är det viktigt att det sker i ett special lager med utrustning som matchar dessa stora glaspartier. Då använder man sig ofta av vad som kallas byggvagnar för at på ett smidigt sätt kunna hantera dessa stora glaspartier. Ett företag som specialiserat sig på utrustning kopplat till glasindustrin är Glasmek. De har massor av utrustning, inklusive begagnade lagervagnar.

Fler nyheter