Hur man reparerar en centrifugalpump – behov av pumpservice i Norrköping

21 november 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Hur man reparerar en centrifugalpump – behov av pumpservice i Norrköping

Ibland måste man helt enkelt olja ner sina händer och reparerar sin utrustning. Men biland måste man också köpa ny.

Pumpar är viktiga för många industrier och pumpar som används i processindustrin kan ofta bli utslagna. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur man reparerar en centrifugalpump. Vi kommer också att se vilka pumpar som är axeltätade och vilka pumpar som är vertikala centrifugalpumpar.

Axeltätade pumpar är pumpar som har en axel som går in i pumphuset och är i pumpens centrala del. Om denna axel skadas eller bryts så måste pumpen bytas ut helt. När pumpen har reparerats är det viktigt att pumpen läggs på rätt höjd och att pumpens axel styras med precision.

Vertikala centrifugalpumpar är pumpar som ger en större kapacitet och pumpning än axeltätade pumpar. När pumpen repareras måste alla ventiler och pumpens delar kontrolleras för att se till att pumpen fungerar optimalt. Om det finns en skada eller ett problem med pumpdelarna så måste pumpen bytas ut helt

pumpservice - pumpar Norrköping

Viktigt att det blir rätt

För att fästa pumparna riktigt så måste man använda styrbultar eller fjäderringar som korrekt återställer pumpens rotation. För för att pumpen ska fungera optimalt måste pumpens pumpdelar också bearbetas med rätt center, så att pumpen inte pumpar för mycket eller för lite vätska.

Efter reparationen är det viktigt att pumpen testas för att se till att pumpen fungerar som den ska. Om pumpen fungerar korrekt så bör pumpen kunna användas normalt och pumpning kan återupptas.

Om du skulle känna dig minsta tveksam så kan det vara bra att överlämna det hela till någon som verkligen vet vad de sysslar med. Det finns företag med lång erfarenhet av både installation och reparation som kan hjälpa dig ur en teknisk knipa.

Fler nyheter