Glöm inte beställa rörinspektion

28 september 2020
patrick pettersson

Sådant vi inte ser till vardags är det lätt att glömma bort. Man säger att hälsan tiger still, och så är det med våra rörledningar och avloppsrör också. Vi bara tar för givet att de ska funka år efter år. Men även rören kan bli slitna och gå sönder eller få tråkiga beläggningar som ger avloppsstopp eller dålig avrinning. Beställ rörinspektion och kolla upp ledningarna.

Vartannat år är ett bra riktmärke för hur ofta rören ska inspekteras. Även en liten läcka kan ställa till stor skada, så det är också av säkerhetsskäl man bokar en inspektion. Vattenskador kostar mycket pengar att laga, och det är bäst om man kan förebygga dem.

 

Rörinspektionens olika delar

När du ringer en firma för rörinspektion har de med sig en kamera och filmar rören inuti, alltså gör man en felsökning. Informationen skickas sedan digitalt till en dator, så att man till och med kan få upp ritning på hur ledningarna går. Man ser om något är trasigt och behöver bytas eller repareras, och man kan också se om något är felkonstruerat. Kanske behöver rören spolas.

Man kollar alltså rörens funktion, men också dess kondition. När man är klar och åtgärderna är vidtagna eller fastställda görs en slutbesiktning, så att fastighetsägaren har en dokumentation på vad som har framkommit.

 

 

Lönsamt i långa loppet

Att hålla koll på sina rörledningar kan alltså vara en lönsam affär, på så vis att man sparar in på utgifter längre fram. Välskötta rör håller längre och man slipper dyra vattenskador och läckor. Man kan också ha en fördel när man säljer huset att man kan visa protokoll på utförd rörinspektion.

Det kan höja fastighetens värde att även sådana saker som rörledningar är åtgärdade. Det är som sagt något vi sällan ser eller tänker på. Det är sådant som bara måste fungera i ett hus.

Fler nyheter