De ger järnet för dig

19 augusti 2019
patrick pettersson
De ger järnet för dig

Svetsning må för den oinvigde låta enkelt, men det är allt annat än med sanningen överensstämmande. Svets är skicklighet och precision och kunskap på hög nivå. Inte bara behöver du veta hur själva svetsningen utförs – för övrigt med skyddsglasögon, vilket inte direkt förbättrar synen…- utan det krävs en rad andra bakgrundskunskaper hos svetsaren. Ofta arbetar du i trånga utrymmen med dålig sikt och buller. Som svetsare behöver du vara bekant med olika material och veta hur de fungerar vid svets. Som svetsare måste du också känna till vilken gas eller gasblandning som fungerar vid just den typ av svetsning som är aktuell.

 

 

Svetsning är skicklighet

 

En svetsare behöver alltså kunna mycket, ha en stadig hand och endast med erfarenhet och utbildning kan man göra fogar som både är snygga och fungerar. Det är helt enkelt inget som en amatör kan utföra. Ett typiskt svetsföretag utför många olika typer av arbeten. Vanligt är att arbeta med stålkonstruktioner och med rörsvetsning. För vissa typer av svetsarbeten behöver företaget ha rätt sorts behörighet och kompetens, för att säkerställa att du som kund får arbetet utfört på ett korrekt och säkert sätt.

 

Att välja rätt som kund

 

…är inte alltid det lättaste. Det är oerhört viktigt säkerhetsmässigt att det företag du väljer besitter rätt kompetens. En fördel är givetvis om företaget har både bred kompetens och lång erfarenhet. Ett företag som inte bara uppfyller dessa krav, utan lite till, är därför guld värt. När du är i behov av licenssvetsning i Jönköping finns intressanta alternativ. Ett företag som har behörigheter och licenser, kan stål och svets och rör, tillverkar tankar och har kompetens för rörsystem för både vätskor, gaser och luft är absolut värda att ta kontakt med. Det blir enkelt för dig som kund, och du blir nöjd och kan ägna dig åt din egen verksamhet utan bekymmer!

 

Fler nyheter