Arbeta med anläggning

13 augusti 2020
Lily Hansen

Anläggning är ett arbetsområde som handlar om bearbetning av mark och tillförande av nya massor. Som anläggare arbetar man oftast som första part vid en grundläggning för en väg, byggnad eller något annat liknande, där man först gräver ut och tar bort hinder och sedan lägger till andra massor och skapar en bra förutsättning för det fortsatta byggandet.

Man skulle kunna säga att bergsprängning ingår i området eftersom det också består av att avlägsna delar av marken och det är dessutom två yrkesgrupper som arbetar vid ungefär samma tidpunkt i byggnationen.  

En kontrollerad sprängning

Bergspräckning i Stockholm innebär att man arbetar med en mycket kontrollerad sprängning där syftet är att få bort precis det man vill och varken mer eller mindre. Men det är också mycket viktigt att man vid en bergsprängning inte skapar mer rörelse i det övriga berget än vad man absolut måste eftersom det kan skapa problem framöver.

Om man exempelvis vill avlägsna en del av berget för att påla inför en byggnation så är också själva berget runt om pålen en stöttande kraft som stabiliserar och därför vill man att den ska vara intakt. Genom kontrollerade sprängsatser i rätt mängd kan man därför nästan på millimetern rikta sprängningen och bestämma hur mycket som ska tas bort.  

 

 

Ett flertal rutiner

Vid arbetet med bergsprängning så finns det rutinbeskrivningar som man ska följa till punkt och pricka. Det är rutiner där vissa punkter gäller för olika personer och yrkesområden i projektet, vilket är en indelning som dels beror på olika kunskaper samt är för att säkra att inget missas.

Minsta lilla felsteg kan innebära stora skador på både person och egendom och inte bara försena projektet utan även skapa onödiga kostnader och merarbeten. Planeringen före en bergsprängning startar lång tid före själva utförandet och innebär en arbetsplan som man sedan går igenom ett flertal gånger.   

Fler nyheter