Advokater med olika kompetensområden

01 mars 2020
jonas olsson
Advokater med olika kompetensområden

Advokatyrket är inte bara svårt och krävande, det är även brett och delas in i olika kompetensområden. Idag kan man skilja mellan familjerätt, fastighetsrätt, asylrätt och kanske det mest omtalade, brottmål.

Att anlita en advokat behöver inte vara speciellt komplicerat då det finns relativt många advokatbyråer vars kunskaper och kompetenser är relevanta och pålitliga. För att hitta rätt hjälp är det kanske lättast att söka på nätet. Ett tips är att förenkla sökningen så mycket som möjligt. Om du till exempelvis bor i Göteborg och behöver en advokat inom brottmål skriv bara Brottmål i Göteborg + advokat så kommer Google att ge massor med förslag, däribland även detta länktips: https://advokatfirmanop.se/sv

 

Varför brottmålsadvokat?

Varför skulle man behöva en brottmålsadvokat? Orsakerna kan vara två, antingen för att man är ett brottsoffer eller att man har begått, eller är misstänkt för att ha begått, ett brott.

Oavsett anledningen ska en kunnig brottmålsadvokat anlitas.  Något annat att ha i åtanke är att det finns en ganska stor skillnad mellan mindre brott såsom till exempelvis trafikbrott och grövre sådana.

Man ska alltid försöka välja en advokat med kompetenser inom det specifika brottet som begåtts eller som man utsatts för.

 

 

Din rätt till brottmålsadvokat

Enligt svensk lag har varje medborgare rätt till försvarsadvokat. I det sammanhanget särskiljer man mellan två typer av advokater – den som arbetar med att företräda ett offer och en så kallad försvarsadvokat. Den sistnämnda har för uppgift att representera en brottsmisstänkt.

Du har rätt att välja mellan en privat eller en offentlig försvarare. Som begreppen själva antyder så finns det en klar gräns dem emellan. Anlitar man en privat advokat så står man själv för dess arvode. En offentlig försvarare jobbar för staten och dess ersättning betalas inte av den brottsmisstänkte. Många föredrar att anlita en privat advokat, om de har finansiell möjlighet till det.

Fler nyheter