Pumpar i Umeå

Fler verksamheter och företag än man tror använder pumpar i den dagliga produktionen och verksamheten. Pumpar används för en lång rad medier. Det handlar ofta om vätskor av olika typer och av olika viskositet. Vi talar om livsmedelsindustri och kemikalieindustri.  Pumpar är också vanliga hjälpmedel vid gasanvändning och man har bruk för pumpar om verksamheten […]

Read More…

Anlita en kemtvätt för ömtåliga kläder

Det har funnits kemtvättar sedan första hälften av 1800-talet. Det finns några olika skrönor som beskriver hur det gick till när man först uppfann kemtvätten. Oftast skildrar dessa historier två scenarion i två olika länder som kemtvättens ursprung. Den ena skrönan utspelar sig i Frankrike, och hävdar att kemtvätten uppfanns av en fransk fabriksarbeterska. Den […]

Read More…